Vi välkomnar julen som står för dörren! I år har vi som julgåva valt att, via hjälporganisationen Hand in Hand, fortsätta stödja byprojektet i Kadadhe i Indien. Detta är ett långsiktigt samarbete som vi inledde 2019.

Finja har under mer än tio års tid varit givare till och ambassadör för Hand in Hand. Organisationens verksamhet bygger på kvinnligt entreprenörskap och man verkar för att på ett hållbart sätt bekämpa fattigdom i världen. Via utbildning och mikrolån till kvinnor ges möjlighet att starta bolag och driva dessa vidare och därigenom försörja sin familj. När mikrolånen sedan är återbetalade, används pengarna för att ge nya mikrolån och på så vis startas ytterligare verksamheter.

Projektet i byn Kadadhe i Indien har efter de sex första månaderna under 2021 gett 972 kvinnor utbildning, 55 nya företag har startats och det har skapats 67 nya arbetstillfällen. Arbetet bedrivs genom en entreprenörsmodell i fyra steg: utbildning och entreprenörskap, yrkesträning, finansiering och expansion. Utöver detta arbetar man även aktivt med att erbjuda och informera om skolgång för barn, erbjuda hälsoundersökningar, utbildning i hälsa och hygien samt ökad kunskap kring miljö- och hållbarhetsfrågor.

– Hand in Hand arbetar på ett hållbart sätt för att bekämpa fattigdom i världen och gör det genom kvinnligt entreprenörskap, något som ligger oss varmt om hjärtat. Med vårt bidrag stöttar vi detta viktiga arbete och vi uppmuntrar även alla kunder, samarbetspartners och leverantörer att göra det samma, säger Finjas koncern-VD Gull-Britt Jonasson.

Finjas bolag samlas även i år kring denna viktiga julgåva, läs mer på respektive företags hemsida:
Finja Betong: https://www.finja.se/om-finja/csr-ansvar-samhallet/byprojekt-i-indien
Bemix: https://www.bemix.se/om-oss/byprojekt-i-indien/
Franshill: https://www.franshill.se/om-oss/byprojekt-i-indien/
Curahill: https://curahill.se/byprojekt-i-indien/
Brogårdsand: https://www.brogardsand.se/om-oss/byprojekt-i-indien/
Sätertorps grus: https://www.satertorpsgrus.se/om-oss/byprojekt-i-indien/