Finja väljer att under 2022 inleda ett nytt projekt med organisationen Hand in Hand för att stödja BEE – for honey and money i Kenya. Det är ytterligare en satsning från företaget på kvinnligt entreprenörskap och hållbarhet. Finja har i över 10 år bidragit till Hand in Hand, senast genom ett byprojekt i Indien under två år.

Målet med projektet är att hjälpa kvinnor att bli biodlare för att bekämpa fattigdom. Projektet kombinerar Hand in Hands beprövade entreprenörskapsträning med utbildning i modern biodling och honungsproduktion.

Beståndet av insekter, inklusive bin, minskar dramatiskt världen över och mer än två tredjedelar av den globala matproduktionen är på något sätt beroende av pollinerare. Biodling bidrar till pollinering vilket i sin tur skapar större skördar och främjar områdets biologiska mångfald. 

– Vi är glada över att ha möjlighet att stödja detta projekt som bidrar till att skapa försörjning som dessutom gynnar miljön. Hand in Hands arbetssätt med hjälp till självhjälp är något som jag tror starkt på, säger Gull-Britt Jonasson, Finjas koncern-VD.

    I Kenya är honung en eftertraktad produkt och biodlarprojektet bidrar till att kvinnornas förmåga att försörja sig stärks, vilket i sin tur ökar deras marginal att hantera oväntade kriser inom familjen, i samhället och i världen. Ökade inkomster möjliggör även för barn att gå i skolan och förbättrar tillgången till vård.

    Finjas bolag samlas kring detta viktiga projekt, läs mer på respektive företags hemsida.