På Gotland, närmare bestämt hos familjeföretaget Lokatta Keramik, bereds sedan mitten av 90-talet Sveriges enda stengodslera vid namn fylelera. För att få till den, bland konstnärskeramiker populära leran, krävs fyra ingredienser, varav den sinande lersorten slammat kaolin är en.

Just denna lersort har påträffats på Finjas mark vid Fyleverken på Österlen och för att tillverkningen av den efterfrågade fyleleran ska kunna fortsätta har Finja nyligen lastat och transporterat 100 ton av den sällsynta lersorten till Gotland och lika mycket till är på väg. Den sammanlagda mängden kaolin kommer att säkerställa fylelerans existens i decennier och komma hundratals keramiker till gagn.

För Finja, som inte bedriver någon verksamhet kopplad till varken Fyleverken eller dess omgivningar, har det inte varit ett självklart val att frakta bort leran. Detta eftersom området är mycket värdefullt, sett ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv. Men eftersom vi även värnar om konstnärliga uttrycksformer har vi funnit en kompromiss, vilken bygger på att bortforslingen av kaolin är en engångsföreteelse och att marken kring Fyleverken därefter får vila. Dessutom går hela köpesumman till att förbättra vattenkvaliteten i Fyleån samt plantera träd längs strandkanten.