Vi på Finja fortsätter vårt samarbete med Hand in Hand. 2020 har inneburit att situationen i många länder blivit ansträngd. Årets julgåva från Finja innebär att vi fortsätter stödja det byprojekt i Indien vi inledde för ett år sedan. 

Hand in hand arbetar på ett hållbart sätt för att bekämpa fattigdom i världen. Vi uppmuntrar också alla kunder, samarbetspartners och leverantörer att göra det samma. Tillsammans gör vi skillnad.

Byprojektet pågår under 2,5 år. Under denna tid får vi regelbundna rapporter och kan följa utvecklingen i byn. Hand in Hands byprojekt koordinerar insatser inom fem viktiga områden. Entreprenörsutbildning för medlemmar i självhjälpsgrupper samt startande av företag och yrkesträning ingår alltid. Utöver detta ingår kompletterande insatser efter de lokala behoven, så som extra undervisning och stöd för barns skolgång, hälsokontroller och information kring näringslära, personlig hygien och barnavård samt insatser för miljö och hållbarhet där målet är att skapa hållbara och gröna företag.

Finjas bolag samlas även i år kring denna viktiga julgåva, läs mer på respektive företags hemsida:

Finja Betong: https://www.finja.se/om-finja/byprojekt-i-indien

Finja Prefab: https://www.finjaprefab.se/om-oss/byprojekt-i-indien/

Bemix: https://www.bemix.se/om-oss/byprojekt-i-indien/

Franshill: https://www.franshill.se/om-oss/byprojekt-i-indien/

Curahill: https://curahill.se/byprojekt-i-indien/

Brogårdsand: https://www.brogardsand.se/om-oss/byprojekt-i-indien/

Sätertorps grus: https://www.satertorpsgrus.se/om-oss/byprojekt-i-indien/