Vi på Finja har satsat hårt för att vara i framkant även inom miljösektorn och kommer nu med en energibesparande och kostnadseffektiv nyhet där konventionell logistik utmanas. Vi har utvecklat en högteknologisk leveransmetod utan transportkostnader, tidsspill eller miljöpåverkan.

Fram till dags datum har ingående beställningar kunnat skickas via e-handel, EDI, fax och telefon varpå varorna sänts ut till kund med lämpligt transportmedel. Genom ett internt samarbete mellan utvecklings-, produktions- och IT-avdelningen har vi nu tagit fram ett nyskapande koncept som innebär stora vinster både mijömässigt och ekonomsikt.

Nu kan nämligen våra lättklinkerblock både beställas och levereras med ett enkelt SMS. Med hjälp av bluetoothteknik är det idag möjligt att skicka sin beställning till en 3D-skrivare, som skriver ut såväl isolerade som oisolerade block, direkt till byggplatsen, via mobilen.

Den nödvändiga utrustningen för att kunna skriva ut blocken finns tillgänglig från och med idag, enligt ordinarie hyresprislista, vilken innefattar utkörnings- och hämtningsavgift, samt en fast dygnstaxa.

Det enda som krävs förutom 3D-skrivaren och en mobiltelefon, är tillgång till vatten. Med vatten som enda tillsats, tar blocken form framför dina ögon.

Detta koncept kommer även att bli ett gränsöverskridande projekt mellan betong och prefab när väl 5G-nätet är fullt utbyggt. Idag kräver väggelementen för stor bandbredd, men företaget är rustat för att även det ska fungera framöver.

– Med den här nya tekniken har vi, kunden och miljön allt att vinna, säger Gull-Britt Jonasson, VD Finja AB, glatt. Det här kommer att sänka kostnaderna med cirka 15 % och vi kan dessutom hitta nya marknader, som idag ligger för långt bort för konventionella transporter.

En ytterligare fördel för användaren är att det inte blir något spill. På byggplatsen skriver man ut exakt så många block man behöver, när man behöver dem. Det sparar lagerutrymme och minskar tidskrävande materialförflyttningar.

– Vi på Finja strävar alltid mot att ligga i framkant. Vi vill leda utvecklingen istället för att följa den, och med den här gränsöverskridande tekniken är vi så långt framme man kan vara, avslutar Gull-Britt Jonasson.

Tidigare aprilskämt

Finja gjuter med vinst