Med hjälp av modern nanoteknik, vilken bl.a. används inom försvaret som kamouflage till flyg och uniformer, har Finja nu tagit fram den osynliga väggen. Tack vare den nya betongstationen kan vi äntligen ta fram exakt den yta som arkitekterna eftersträvar i sin ambition att få byggnader att helt smälta in i den omgivande miljön. Detta är perfekt när man vill bygga nytt i t.ex. gamla, kulturlistade stadsdelar, eller i natur med högt skönhetsvärde.

Trots osynligheten är hållfastheten, isoleringsförmågan och bärigheten densamma som för konventionella väggar. Eftersom U-värdet är lägre blir det mer energisparande och ekonomiskt att använda en osynlig vägg än att sätta dit fönster. Dessutom blir ljudisoleringen betydligt bättre än med fönsterglas.

På Finja håller vi högt tempo i vår produktutveckling och i detta fallet har vi haft möjligheten att göra det helt öppet. Dvs vi har kunnat ha fabriksvisningar utan att någon förstått, att det är osynliga väggar vi tillverkat. På detta sätt har vi sluppit allt hemlighetsmakeri och onödiga stopp i verksamheten, vilket har påskyndat processen.

På ett enkelt sätt kommer man att kunna få en känsla av öppna planlösningar med hjälp av murade, osynliga innerväggar, samtidigt som man får rummet ljudisolerat. Dessutom blir ljusinsläppet fantastiskt genom att nanoytan reflekterar solljuset. Man bör kanske inte ha alla väggar osynliga, men någon fondvägg som skapar rymd, kan man mycket väl använda sig av.

Då efterfrågan förväntas bli enorm, kommer vi att prioritera våra befintliga kunder. Först när vi har fått upp tempot på tillverkningen, kan vi förse nya kunder med vår osynliga vägg. Ambitionen är dock att det ska ske inom ett halvår.

OBS! Vad gäller lastning på lastbil är det väsentligt att man inte låta sig luras av osynligheten. Det är viktigt att man förankrar lasten på samma sätt som vanligt, då den väger lika mycket som ett konventionellt väggelement.

Vi har inte heller lång väg kvar innan vi lyckas att ta fram rätt typ av blandning på lättklinkermassa, så att vi också kan mura med osynliga block. Då kan vi nå helt nya marknader och revolutionera både arkitektur och byggteknik.

– Idag, när arkitekturen strävar efter allt mer ljus och transparens, samtidigt som energisparande står i fokus, kommer den osynliga väggen att revolutionera byggandet, säger Gull-Britt Jonasson VD för Finja.

Tidigare aprilskämt

Finja levererar utan transport

Finja gjuter med vinst