***Obs! Aprilskämt***

Ja, du läste rätt. Finja är först ut med revolutionerande teknik med vars hjälp det blir möjligt att drastiskt minska bristen på bostäder i Sverige och skapa hem till våra numera tio miljoner invånare.

Det råder ingen tvekan om att bostadsbristen i Sverige är hög. En dröm för ett av landets främsta betongföretag kan tyckas och nybyggnation är givetvis en del av lösningen. Många fastigheter runt om i landet är också i stort behov av renovering då det befintliga bostadsbeståndet och även vår infrastruktur under lång tid har utsatts för påfrestningar.

Finja har dock anammat den ständigt ökade digitaliseringen och kommit fram till hur dagens situation kan åtgärdas på ett både bättre, effektivare och mindre kostsamt sätt. Första steget utgjordes av framtagningen av en app, inspirerad av kol-14-metoden, som förser användaren med all tänkbar information rörande en befintlig byggnad.

Nya möjligheter med F60

Det verkligt stora klivet består dock av utvecklingen av en radarsond vid namn F60, vilken givetvis är kompatibel med appen. Kopplad till en smartphone ges användaren omedelbar tillgång till allehanda uppgifter om tillståndet under en byggnad och detta enbart genom att skanna av marken.

– Vi har varit verksamma i en traditionell bransch i 60 år men eftersom vi både vill, kan och vågar beslöt vi oss för att testa hur långt den nya tekniken kan ta oss. Resultatet blev startskottet för utvecklingen av F60 – vårt senaste arbetsverktyg som underlättar tillbyggnad utan köp av ny mark, säger Gull-Britt Jonasson, vd på Finja.

Radarskanning har förekommit både under och ovan mark sedan länge och används flitigt av bland annat arkeologer. F60 fyller en liknande funktion anpassad för byggbranschen. Att det är dyrt med ny mark känner vi alla till och det är ett glädjande besked att det nu blir betydligt enklare att tillvarata befintlig mark och bygga under redan existerande hus. Enligt prognoser förväntas BOA, det vill säga boarean, att öka med hela 60 % vid tillbyggnad av detta slag.

Intresserad av att veta mer? På Finjas Youtubekanal hittar du en konceptfilm som i korta drag beskriver hur app och F60 samverkar för att möjliggöra en bedömning av marken under ditt hus.

Tidigare aprilskämt

Finja introducerar Betongcoin – den nya hårdvalutan

Finja investerar i drönare och anställer piloter

Vart tar ljudet vägen

Finja lanserar den osynliga väggen

Finja levererar utan transport

Finja gjuter med vinst