Det går bra för Finja, just nu visar orderingången för det första kvartalet en uppåtgående kurva. Efterfrågan är stor och det ser ut att hålla i sig en tid framöver. Det verkar bli en ovanligt intensiv vår och sommar.

Stor efterfrågan och bra försäljningssiffror ger en ökad vinst, och hur vinsten ska förvaltas har varit en fråga för diskussion inom företaget. Nu tar Finja ett helt nytt grepp.

– Vi har tittat på flera olika investeringsalternativ, men inget av dem tycktes passa oss riktigt bra, så vi har försökt att tänka utanför boxen, säger VD Gull-Britt Jonasson.

Tills vidare har man därför beslutat kring den något okonventionella metoden att under en överskådlig tid framöver gjuta in vinsten – i form av pengar – i Finjas produktsortiment.

– Praktiskt kommer det främst handla om mynt, framför allt svenska, men också utländsk valuta kan bli aktuell, fortsätter Gull-Britt och syftar på Finjas framgångar i bland annat Norge. I de produkter där det inte är lämpligt med mynt, till exempel i cellplastprodukter där det ur isoleringssynpunkt vore ofördelaktigt, tittar man på andra möjliga alternativ. Det lutar åt att man helt enkelt sticker in en statsskuldväxel i vardera block. Det rör sig om en ytterst marginell förändring i isoleringsförmåga, så vi känner oss trygga i arbetssättet, säger Gull-Britt.

– Det ska vara som en överraskning, som en liten återbäring till våra kunder, vi visar att vi tänker nytt och vågar sticka ut. Det har alltid varit, och är, Finjas styrka, avslutar Gull-Britt Jonasson.